Wadowice – miasto papieża Jana Pawła II  - położone są ok. 50 km od Krakowa. Tam znajduje się m.in. dom rodzinny Jana Pawła II, Muzeum Miejski, Muzeum Emila Zegadłowicza oraz Galeria Franciszka Suknarowskiego.

 

Z Wadowic prowadzą również liczne szlaki turystyczne:

Niebieski : Wadowice – Leskowiec przez Przełęcz Panczakiewicza pod Łysą Górą i Ponkiew

 

Czarny : Wadowice – Czartak przez Goryczkowiec i Gorzeń Górny

Żółty : CzartakLeskowiec przez Kamień i Królewiznę

Czarny : Czartak – Rękawica przez Jaroszowicką Górę

Żółty : Klecza Górna – Gorzeń przez JaroszowickąGórę.

               
  

 

 

 

                   

 

Powrót